Kontakty

 

Predseda:

Ing. Igor Miňo
072 42, Ruskovce 104
mobil: +421 944 479 845
e-mail: minoigor@gmail.com

   
Tajomník: Ing. Michal Dinič
Kúpeľská 59
073 01 Sobrance
mobil: +421 915 868 648
e-mail: m.dinic@azet.sk
   
Poľovný hospodár:

Milan Copko
072 63, Choňkovce 234
mobil: +421 907 492 706

   
PZ "Holub" Sobrance: e-mail: pz.sobrance@szm.sk