Dňa 13. mája 2006 sa uskutočnila členská schôdza ktorá obsahovala 15 bodov programu. Boli rozdelené povolenky na lov srncov a diviakov lanštiakov v rámci monitoringu KMO. Ďalej bola dohodnutá brigáda na deň 4.júna pre urbariát Choňkovce a rekonštrukciu chaty v časti revíru "BOROLO". Taktiež sa ČS uzhodla na konaní strelieb v mesiaci August na asfaltové holuby na okresnej strelnici Ruskovce.