Dňa 25. februára 2006 sa konala výročná členská schôdza. Program schôdze obsahoval 14 bodov. Na schôdzi boli prednesené jednotlivé správy o činnosti PZ, finančnom a poľovnom hospodárení za rok 2005 a taktiež návrh činnosti a rozpočet na rok 2006. Na schôdzi bol zvolený nový predseda revíznej komisie pán Juraj Tomčo a člen revíznej komisie pán Pavol Kica. Uznesenie VČS bolo schválené jednomyselne. Po ukončení schvôdze bolo podané malé občerstvenie formou aperitívu a pravého poľovníckeho guľášu z ulovenej jelenej zveri.