Dňa 6. mája 2007 sa uskutoční brigáda v poľovnom revíri časť "BOROLO". Zraz je o 7:00 hod pri chate. Vedúci skupín zabezpečia, aby traja členovia mali motyky - ortovky, traja členovia hrable a traja sekeri. Pracovať sa bude na poľovníckych chodníkoch, zriadi sa lávka cez potok a bude sa prevádzať rekonštrukcia chaty v danej časti revíru. Stravu a občerstvenie si zabezpečuje každý sam. Účasť všetkých členov povinná.