Dňa 14. apríla 2007 sa uskutoční v MsKS v Sobranciach chovateľská prehliadka trofejí pod názvom "Zemplinske poľovnícke dni" spojená s odborným seminárom ohľadom chovu raticovej zveri v regióne južného zemplína. Účasť členov PZ je vítaná. Na výstave budú prezentované trofeje okresov Sobrance, Michalovce a Trebišov. Široká poľovnícka odborná vrejnosť ako aj milovníci prírody tak môžu na jednom mieste porovnať kvalitu trofejí jednotlivých okresov. Tešíme sa na hojnú učasť.