Dňa 10. a 17. marca 2007 sa uskutoční jarné sčítanie zveri. Zraz je o 7:00 hod. V prvom termíne na križovatke v Tibave a v druhom termíne pri PD Choňkovce. Počas sčítania sa zároveň prevedie kontrola funkčnosti poľovnických zariadení a doplnenie solísk. Vedúci skupín si môžu zorgranizovať ďalšiu činnosť v revíri a v čase od 17:00 do 18:00 nahlásia poľovnému hospordárovy počet zveri v daných lokalitách.