Decembrová sobota v revíri

 

 

 

 Po úspešnom love škodnej zveri - líšky členovia PZ uskutočnili rozvoz krmiva do krmných zariadení v časti revíru Koušová, Breziny, Borolo a Bezej. Na večernej posiedke šťastný strelec s uloveným diviakom - lanštiakom.