Z činnosti PZ

 

Starostlivosť o zver

Členovia sa celoročne starajú aby zver ktorá sa nachádza v našom PZ mala po celý rok čo najlepšie podmienky pre svoj rast. Z uvedeného dôvodu počas na to priaznivých mesiacov pripravujú krmivo na zimné prikrmovanie. Jedná sa hlavne o objemové krmivo t.j. seno a taktiež jadrové a dužinaté krmivo. Počas celého roka sa doplňujú soľníky, hlavne v jarnom a jesennom období kedy zver prechádza na iný druh potravy.

 

Brigadnická činnosť

Brigádnická činnosť je rozdelená do dvoch oblastí
Prvú oblasť tvoria brigády na PD "Vinohrady" Choňkovce kde si odrábame nájomné za prenajaté pozemky na poľovné účely a taktiež si touto formou zabezpečujeme krmivo na zimné prikrmovanie zveri. Jedná sa hlavne o zber kameňa ako aj výstavba oplotkov pre hovädzí dobytok. Ďalšie brigády sa uskutočňujú v urbárskej spoločnosti, ktorými si taktiež odrábame nájomné alebo zarábame peniaze na činnosť PZ.
Druhú oblasť tvoria brigády v samotnom poľovnom revíri. V súčasnosti na základe novovytvoreného revíru potrebujeme vybudovať pre raticovú zver 5 kŕmidiel so zásobníkom na objemové krmivo, 45 kusov zastrešených válovčekov na jadrové krmivo, 15 kusov soľníkov a jedno krovisko na jadrové krmivo pre diviačiu zver. Pre malú zver je potrebné vybudovať 10 kŕmidiel na objemové krmivo a 10 kusov soľníkov pre zajačiu zver a 7 násypcov pre bažantiu zver.
Na základe rozhodnutia VČS boli členovia PZ rozdelení do 5 pracovných skupín. Každá skupina má podľa schváleného harmonogramu vybudovať v revíri určitý počet poľovníckych zariadení. Prvý kontrolný termín je 30. apríl 2006 dokedy majú byť vyčistené a vydezinfikované krmné zariadenia a taktiež majú byť zrekonštruované resp. zhotovené nové poľovnícke posedy.
Ďalší termín je 30. september dokedy majú byť vybudované všetky prikrmovacie zariadenia.

 

Strelecká Činnosť

Každoročne PZ usporiada v Auguste pretek v streľbe na asfaltové holuby za účastí rodinných príslušníkov. Poľovníci strieľajú z brokovníc a ich nádejný nástupcovia t.j. deti strieľajú na terč zo vzduchovky. Po skončení pretekov prvý traja z obidvoch skupín sú odmenení vecnými cenami. Na záver všetky deti dostanú sladkú pozornosť. Po úspešnej streľbe a celkovom vyhodnotení padne vhod každému pravý poľovnícky guľáš pripravovaný členmi združenia v koliku na otvorenom ohni. Uvedené podujatie má veľký ohlas u rodinných príslušníkov hlavne u manželiek poľovníkov.
Víťazi následne po tom reprezentujú združenie na okresnom prebore v streľbe na oblúkovom strelišti a malokalibrovkovom trojboji organizovanom okresnou organizáciou SPZ.