Volebné obdobie február 2007 - február 2012

 

Zloženie výboru

 

Predseda:   Ing. Igor Miňo
Podpredseda:   Štefan Kráľ
Poľovný hospodár:   Milan Copko
Tajomník:   Ing. Michal Dinič
Finančný hospodár:   Ing. Jozef Kuvinka
Kynologický referent:   Michal Fedorina ml.
Strelecký referent:   Tibor Bevilagua

 

Zloženie dozornej rady

 

Predsada:   Juraj Tomčo
Členovia:   Gabriel Berezňak
Pavol Kica