História

 

Poľovnícke združenie "HOLUB" Sobrance v tejto podobe bolo založené v roku 1976. Vzniklo spojením bývalého združenia "HULUB" Sobrance a pripojením časti združenia "DIANA" Choňkovce. Zakladateľmi tohto združenia boli títo členovia: Danko, Ižko, Bevilagua, Kica, Miňo, Jenčik, Nebesník, a ďalší. Ďalšími zmenami čo sa týka rozlohy revíru prešlo združenie roku 1996, kedy rozloha združenia bola ponížená len na 1858 ha. Následne na to zásluhou predsedu združenia bolo opätovné pričlenené 389 ha. S touto novou rozlohou v rozsahu 2247 ha sme hospodárili až do roku 2005 kedy na základe dohody s Úrbárskou spoloťnosťou Choňkovce bol vytvorený terajší poľovní revír v rozlohe 2532 ha. V súčasnosti má poľovnícke združenie na základe vytvoreného poľovného revíru v kmeňovom stave tieto druhy zveri: jeleniu, diviačiu, srnčiu, bažantiu a zajačiu. V revíri sa taktiež nachádzajú aj ďalšie druhy zveri a to: vlk, rys, mačka divá, jazvec, kuna a samozrejme aj líška. Pri vodných tokoch sa zdržiavajú kačice a pri jarnom a jesennom ťahu aj hus divá. Z uvedeného je vidieť že členovia PZ majú širokú škálu poľovníckeho vyžitia. V súčasnosti má združenie 35 členov. Na čele združenia je 7-členný výbor a celú činnosť kontroluje 3-členná dozorná rada.

 

Aktuálna rozloha revíru: